Privacy Policy

Zásady zpracování osobních údajů

  1. Správce

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost:

OPPRIMENDI spol. s r.o.

Troubky 900, 751 02 Troubky

IČO 03524256, DIČ CZ03524256

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka č. 74028

Oprávněná osoba:

David Dočkal

email: info@opprimendi.cz

(dále jen „správce“)

  1. Kategorie osobních údajů

Správce zpracovává jen nezbytně nutné údaje, které mu poskytnete v souvislosti s poptávkou nebo objednávkou. Osobní údaje jsou zpracovány dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Jedná se o tyto údaje:

– jméno a příjmení, název firmy

– adresa

– fakturační adresa

– IČ

– DIČ

– emailová adresa

– telefon

  1. Zákonný důvod zpracování

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

– plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

  1. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete zpracováváme za účelem:

  1. Doba, po kterou osobní údaje uchováváme

Osobní údaje budou správcem zpracovány po nezbytně nutnou dobu, která se liší účelem zpracování:

– osobní údaje k vyřízení poptávek zpracováváme po dobu 5 let pro případné další řešení objednávky

– osobní údaje k objednávce zpracováváme po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl vystaven účetní doklad

– osobní údaje k vyřízení reklamace zpracováváme 5 let ode dne ukončení reklamačního řízení

Po uplynutí doby uchování osobních údajů správce osobní údaje vymaže ze systému a listinné dokumenty skartuje.

  1. Kategorie příjemců osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem. Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám.

  1. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo od správce údajů požadovat:

  1. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická opatření k zabezpečení osobních údajů

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 14.7.2023

EU